ANBI Informatie

Stichting Albert
Witmolen 40
2645 GK Delfgauw
Nederland

RSIN: 851068534

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door dhr. M.J.L. van der Kleij en Mw. N. van der Kleij - Toabe.

Beloningstructuur

Stichting Albert is STRICT non-profit. Bestuursleden krijgen geen beloning. Kostenvergoeding uitsluitend in overleg met de andere bestuursleden en in uitzonderlijke gevallen.

Doelstelling

Het steunen van dierenwelzijnsprojecten en -organisaties, alsmede (semi-) overheidsinstellingen of delen daarvan op de Filippijnen die zich met dierenwelzijn bezig houden, met name onze zuster-organisatie aldaar het Aklan Animal Rescue & Rehabilitation Center (AARRC).

Inkomsten

Stichting Albert bestaat momenteel UITSLUITEND van giften en donaties van derden.

Activiteiten

Onderstaande is een greep uit de diverse activiteiten die Stichting Albert ontplooit:

Partner organisaties Filippijnen


Financiele Informatie 2012

Inkomsten uit donatiesEUR 6,951
Uitgaven projecten Filippijnen, incl. eigen middelen bestuurEUR 16,487

Financiele Informatie 2013

Inkomsten uit donatiesEUR 3,269
Uitgaven operationeelEUR 8,491
Uitgaven projecten Filippijnen, incl. eigen middelen bestuurEUR 34,665

Financiele Informatie 2014

Inkomsten uit donatiesEUR 4,158
Uitgaven operationeelEUR 13,355
Uitgaven projecten Filippijnen, incl. eigen middelen bestuurEUR 35,430

Speciale projecten: aanleg en bouw van nieuwe opvang in Linabuan Sur, 8km van de huidige locatie.