ANBI Informatie

Stichting Albert
Witmolen 40
2645 GK Delfgauw
Nederland

RSIN: 851068534

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door dhr. M.J.L. van der Kleij en Mw. N. van der Kleij - Toabe.

Beloningstructuur

Stichting Albert is STRICT non-profit. Bestuursleden krijgen geen beloning. Kostenvergoeding uitsluitend in overleg met de andere bestuursleden en in uitzonderlijke gevallen.

Doelstelling

Het steunen van dierenwelzijnsprojecten en -organisaties, alsmede (semi-) overheidsinstellingen of delen daarvan op de Filippijnen die zich met dierenwelzijn bezig houden, met name onze zuster-organisatie aldaar het Aklan Animal Rescue & Rehabilitation Center (AARRC).

Inkomsten

Stichting Albert bestaat momenteel UITSLUITEND van giften en donaties van derden.

Activiteiten

Onderstaande is een greep uit de diverse activiteiten die Stichting Albert ontplooit:

Partner organisaties Filippijnen


Financiele Informatie 2020

Jaaropgave 2020